Praktyka zawodowa

 

1. Poniższy opis dotyczy wyłącznie studentów III roku WPinP, dziennych, w semestrze letnim 2020r.

 

2. Zaliczenie praktyk zawodowych jest możliwe na podstawie pracy wykonywanej w terminie mieszczącym się w przedziale od stycznia 2018 r. do września 2020r.


Kiedy można zaliczyć praktykę?

3. Jeżeli:

- wśród dzieci z którymi pracowałaś były także dzieci w przedziale wieku 2-9 lat

- była to praca na jakąkolwiek umowę formalną (zlecenie, dzieło, wszelki wolontariat, harcerstwo, opiekun na wyjeździe, część etatu i inne).

- była wykonywana w ramach zgłoszonej, sformalizowanej działalności podmiotu zatrudniającego (jako firma, działalność gospodarcza, praktyka specjalistyczna, fundacja, stowarzyszenie, wspólnota, grupa, związek, instytucja pożytku publicznego).

- instytucja/osoba w ramach swojej działalności ma "wpisaną" pracę z dziećmi (w PKD dla firm i osób z jednoosobową działalnością, w statucie organizacji, w regulaminie placówki itp.).

było przynajmniej 25 godzin. W przypadku prowadzenia zajęć wymagających wcześniejszego przygotowania (materiałów, pomysłów gier i zabaw itp.) wystarczyło prowadzić 12 godzin  z dziećmi (po 45 minut), a pozostałe 13 godzin zaliczam jako przygotowanie do zajęć.

 

4. NIE MA ZNACZENIA:

- gdzie była wykonywana praca (mogła to być np. praca w gabinecie logopedycznym, zdalnie w domu, w samolocie, w ośrodku wypoczynkowych na Karaibach, na basenie, w szkole, przedszkolu)

- nie ma znaczenia czy była to działalność stricte edukacyjna (mogła to być jedynie opieka, nadzór nad dziećmi, opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością)

- nie ma znaczenia ile było dzieci (mogło być jedno)

 

5. Dokumenty: poświadczenie faktu pracy + opinia (lub dokument z którego wynika, że pracodawca był zadowolony z pracy, może być bardzo krótki) w formie skanów/wyraźnych zdjęć prześlij na poniższego maila. Oryginały proszę donieść po wznowieniu zajęć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Dy?ur w Poznaniu na Wydziale Studiow Edukacyjnych,
Zak?ad Historii Wychowania, ul. Szamarzewskiego 89 D, pokoj 404
ka?da ?roda 10:00-11:30 (za wyj?tkiem 8 lutego)
poniedzia?ek 23 stycznia 11:00-14:00
niedziela 12 lutego 8:00-12:00
(przed przyj?ciem na dy?ur mo?na wys?a? email, gdy? miewam wyjazdy s?u?bowe, zebrania itp.)
Dy?ur/zaj?cia w Gnie?nie (Kolegium Europejskie)
pi?tek 27 stycznia 8:30-12:00
niedziela 29 stycznia 15:00-16:00
Adres do korespondencji
Wydzia? Studiow Edukacyjnych UAM
dr Miko?aj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Pozna?