_________________________________________________

Subkultury PRL

Artykuły dla osób z nieobecnością: [Czym była organizacja Służba Polsce?]


Artykuły na ocenę bardzo dobrą:

1. Czy muzyka metalowa może być szkodliwa dla odbiorcy? [załącznik]

2. Jak wyrażano niezadowolenie społeczne w latach 70. w Wielkopolsce? [załącznik]

3. Środowisko poznańskich punków w raportach bezpieki [załącznik]

4. Jak w tekstach piosenek punkowych mówiono o polityce? [załącznik]

 

.

_______________________________________________________

Alkohol w kulturze europejskiej...

Artykuł dla osób z nieobecnością [proszę wybrać jedno z poniższych zagadnień]

Artykuły na ocenę bardzo dobrą:

1. Czym był alkohol i czym były buble w PRLu
- w listach czytelników Przyjaciółki? [załącznik] s. 70-82.

2. Kobiety jako konsumentki alkoholu [załącznik] [załącznik 2]

3. Co i jak pili dworzanie w czasach Augusta III? [_załącznik] s. 277-292

.

______________________________________________________

Patologie społeczne PRL

Artykuł dla osób z nieobecnością [Czym był Poznański Czerwiec?]

Artykuły na ocenę bardzo dobrą:

1. Krótko scharakteryzuj sytuację Romów w okresie Polski Ludowej [załącznik do s. 25].

2. Jak przyjęto wiadomość o śmierci Józefa Stalina? [załącznik 1], [załącznik 2].

3. Czym się charakteryzowało marnotrawstwo w gospodarce PRL? [załącznik]

 

 

 

_______________________________________________________

Osoby z indywidualną organizacją studiów w celu zaliczenia fakultetu na ocenę dobrą proszę o przeczytanie pięciu artykułów i zaliczenie ich na dyżurze:

1. [Czym był Poznański Czerwiec?]

2. Krótko scharakteryzuj sytuację Romów w okresie Polski Ludowej [załącznik do s. 25].

3. Jak przyjęto wiadomość o śmierci Józefa Stalina? [załącznik 1], [załącznik 2].

4. Czym się charakteryzowało marnotrawstwo w gospodarce PRL? [załącznik]