Obrona pracy licencjackiej aktualizacja: 31 maja 2016

1. Na stronie Wydziałowej są zamieszczone podstawowe informacje odnośnie zaskoczenia studiów I stopnia: https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/praca-dyplomowa

2. Terminy obron: 29 czerwca, 3, 6, 11, 13 lipca. Godziny zostaną podane bliżej tych terminów, będzie to w okolicy godz. 11:00 (w tygodniu) lub 15:00 (niedziela). Proszę nastawić się na możliwość dłuższego czekania na swoją kolej.

3. Dziekanat potrzebuje jeden wydruk z systemu APD (najpierw pracę wgrywamy, potem robimy z tego wydruk).

4. Recenzje są pisane na podstawie prac wgranych do systemu APD (nie ma potrzeby drukowania pracy dla opiekuna i recenzenta).

5. Pierwsza strona musi być zrobiona wg wzoru ze strony dziekanatu. Na pierwszej stronie potrzebna jest akceptacja promotora

6. Wymagane są tytuł, streszczenie, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

7. Przed obroną należy posiadać komplet zaliczeń w USOSie

8. Wpis za seminarium uzyskać można jedynie po zakończeniu pisania pracy

9. Ocena na dyplomie to średnia - jest uzależniona w 60% od średniej ze studiów, w 20% od oceny z obrony i w 20% z ocen za pracę.

 

PYTANIA:

w czasie obrony są zadane trzy pytania.
Dwa z nich mają związek z bronioną pracą lub specjalnością studiów, którą student kończy.

Jedno dotyczy zagadnień metodologicznych, na przykład:

1. Jakie znasz metody badań pedagogicznych. Wymień i omów?
2. ...
3. Czym jest źródło? Jakie są rodzaje źródeł?
4. Jaka metoda (narzędzia/techniki) zostały wykorzystane w pracy?
5. Co to jest monografia? Czym jest monografia pedagogiczna?
6. Omów bazę źródłową i literaturę wykorzystaną do napisania pracy.
7. ...