Zaliczenie z historii myśli pedagogicznej

środa 5 czerwca - Międzychodzka sala 207, 12:00-14:15 + 15:15-17:00 + 18:00-18:45

wtorek 11 czerwca - Międzychodzka sala 310 , 10:00-12:15 + 13:00-14:00 (lub dłużej w razie kolejki)

środa 12 czerwca - Międzychodzka sala 207, 12:00-14:15 + 15:15-18:00 (lub dłużej w razie kolejki)

 

 

Dyżury

Możliwość zaliczenia części ustnej z literatury dla dzieci oraz fakultetów:

wtorek 28 maja - Międzychodzka, sala 310, 9:15-9:45.

środa 29 maja Międzychodzka, sala 207, od 19:30

 

 

Dokumenty z praktyk

wszystkie powyższe terminy oraz

środa 26 czerwca - Szamarzewskiego pokój 404, godz. 10:00-12:00.

 


 

 

 

Dyżury

ul. Szamarzewskiego 89 D, pokój 404.

terminy dyżurów podaje na stronie Wydziału:

http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/pracownicy2/dr-mikoaj-brenk

 

 

 

 


Adres do korespondencji:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
dr Mikołaj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Poznań

 

 

Dy?ur w Poznaniu na Wydziale Studiow Edukacyjnych,
Zak?ad Historii Wychowania, ul. Szamarzewskiego 89 D, pokoj 404
ka?da ?roda 10:00-11:30 (za wyj?tkiem 8 lutego)
poniedzia?ek 23 stycznia 11:00-14:00
niedziela 12 lutego 8:00-12:00
(przed przyj?ciem na dy?ur mo?na wys?a? email, gdy? miewam wyjazdy s?u?bowe, zebrania itp.)
Dy?ur/zaj?cia w Gnie?nie (Kolegium Europejskie)
pi?tek 27 stycznia 8:30-12:00
niedziela 29 stycznia 15:00-16:00
Adres do korespondencji
Wydzia? Studiow Edukacyjnych UAM
dr Miko?aj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Pozna?