Dyżury

Możliwość zaliczenia części ustnej z literatury dla dzieci oraz fakultetów:

 

środa 22 maja - Międzychodzka, sala 207, od 19:30

wtorek 28 maja - Międzychodzka, sala 310, 9:15-9:45, oraz od 14:45.

środa 29 maja Międzychodzka, sala 207, od 19:30

środa 5 czerwca Międzychodzka, sala 207, godziny zostaną podane wkrótce

wtorek 11 czerwca - Międzychodzka, sala , godziny zostaną podane wkrótce

środa 12 czerwca - Międzychodzka, sala 207, , godziny zostaną podane wkrótce


Dokumenty z praktyk

powyższe terminy oraz

środa 26 czerwca - Szamarzewskiego pokój 404, godz. 10:00-12:00.


 

 

 

Dyżury

ul. Szamarzewskiego 89 D, pokój 404.

terminy dyżurów podaje na stronie Wydziału:

http://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/pracownicy2/dr-mikoaj-brenk

 

 

 

 


Adres do korespondencji:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
dr Mikołaj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Poznań

 

 

Dy?ur w Poznaniu na Wydziale Studiow Edukacyjnych,
Zak?ad Historii Wychowania, ul. Szamarzewskiego 89 D, pokoj 404
ka?da ?roda 10:00-11:30 (za wyj?tkiem 8 lutego)
poniedzia?ek 23 stycznia 11:00-14:00
niedziela 12 lutego 8:00-12:00
(przed przyj?ciem na dy?ur mo?na wys?a? email, gdy? miewam wyjazdy s?u?bowe, zebrania itp.)
Dy?ur/zaj?cia w Gnie?nie (Kolegium Europejskie)
pi?tek 27 stycznia 8:30-12:00
niedziela 29 stycznia 15:00-16:00
Adres do korespondencji
Wydzia? Studiow Edukacyjnych UAM
dr Miko?aj Brenk
ul. Szamarzewskiego 89 D
60-568 Pozna?